dimarts, 27 de juliol de 2010

ELS CONCEPTES I ELS COTXES


«El meu mètode consisteix invariablement a arrancar des de quelcom vague però problemàtic, quelcom que sembla indubtable però que no puc expressar amb precisió. Segueixo un procés semblant al de qui contempla quelcom, primer amb l’ull nu i després examinant-ho amb un microscopi. Descobreixo que, parant-hi esment, apareixen divisions i distincions allí on res d’això no era visible al principi, exactament com un microscopi permet apreciar bacils en l’aigua impura, cosa que no podríem fer sense ell. Hi ha molta gent que menysprea l’anàlisi però sempre m’ha semblat evident que, com en el cas de l’aigua impura, l’anàlisi ofereix nou coneixement sense destruir res del que era prèviament conegut. Això s’aplica no tan sols a l’estructura dels objectes físics, sinó també a la dels conceptes i pràcticament en el mateix grau (...) La creença en aital procés constitueix el meu prejudici més fort i inamovible envers els mètodes d’investigació filosòfica».
B. RUSSELL / L’evolució del meu pensament filosòfic.

dimecres, 14 de juliol de 2010

EL BURKA D'OCCIDENT-->
MANIFEST CONTRA LA PROHIBICIÓ DEL BURKA A TÀRREGA

Sabem que en la ciutat on vivim, Tàrrega, es presentarà una moció per prohibir l'ús del Burka i el Nicab, igual que va succeint en altres localitats de Catalunya. Nosaltres, com a grup de persones que som conscients de la motivació d'aquesta moció i possibles conseqüències que produiria aquesta prohibició, no volem deixar passar aquest fet sense manifestar la nostra opinió.

Perquè?
No estem a favor de l'ús ni del Burka ni del Nicab, ni d'altres símbols o costums que s'emparen en la tradició, per esclavitzar o fer-nos invisibles a la societat de la qual formem part.

Però...
Aquesta moció no alliberarà de lligams morals, físics, ni fins i tot religiosos les dones que els pateixen. És una manera més de crear distància, desconcert, recel, por i ,fins i tot odi, cap a les persones amb costums, tradicions i creences diferents a la nostres.

Tampoc no pretén alliberar les dones que utilitzin el burka o el nicab com una ocultació del seu cos, ho vulguin o no. Sinó que és un element més de la xenofòbia que està creixent a nivell europeu, espanyol i català. No volem participar d'aquesta criminalització cap al diferent.

Creiem que la prohibició del burka és una mostra clara d'etnocentrisme que, de manera contradictòria, es tapa els ulls davant altres formes invisibles de discriminació sexista característiques de la pròpia societat, com és ara el rol de les dones en publicitat o la creació d'estereotips i de cànons estètics, que, en canvi, no són objecte de prohibicions.

Nosaltres sabem molt bé que l'alliberament de les dones no es produirà amb un moviment de dalt cap a baix. I menys criminalitzant-les, negant-los l'accés a espais públics o espais de trobada. Criminalitzant sempre als col.lectius més vulnerables no aconseguirem mai una convivència harmònica, de respecte, cívica i amb igualtat de drets, deures i oportunitats.

Creiem que un estat laic ha d'estar sustentat sobre una societat plural, on els ciutadans que la integren han de poder gaudir del mateix grau de llibertat, sempre i quan no perjudiqui la dels demés, i que aquesta no pot ser envaïda per polítiques paternalistes, les quals molt sovint acaben convertint-se en invasores de les llibertats individuals.

Pensem que es tracta d'una mesura irresponsable en la mesura que no té en compte les conseqüències que se'n poden derivar: com anirà a denunciar una dona víctima de qualsevol tipus de violència? Com accedirà als serveis sanitaris quan ho necessiti? Com s'integrarà a la vida social si no pot sortir de casa seva? Com viurà dins d'una societat que l'assenyala, l' aparta...?

És evident que aquest tema pot ferir múltiples sensibilitats. Creiem que hi ha altres maneres de crear opinió sense generar un debat tan opac i tan pervers.