divendres, 18 de gener de 2019

"IDEOLOGIA DE GÈNERE": DICCIONARI DE BATALLAGènere: Concepte institucionalitzat a la IV Conferència Mundial sobre la Dona (Pekin 1995), com a eina d'anàlisi social dels problemes que repercuteixen en les dones, els quals no poden ser tractats com a aïllats, sinó com a estructurals, depenent de com estan organitzades les societats, i de la forma en què aquestes determinen les funcions d'homes i dones. Per tant, tot i que sorgeix de la reflexió feminista, actua més enllà de les problemàtiques centrades en les dones, i abraça tot el conjunt de construccions socials entorn de la sexualitat que afecten a homes i dones.
Estudis de gènere: perspectiva sociològica per abordar els problemes socials des del punt de vista del gènere, fent ús de conceptes com “expressió de gènere” o “identitat de gènere” per explicar la diversitat que es dóna de fet en la societat més enllà de les categories biològiques, sense considerar-ne cap com a “anormal” o “desviada”, és a dir, buscant l'objectivitat.
Violència de gènere: Aquella que s'exerceix contra qualsevol persona que no compleixi els cànons de vida i comportament que estableix el sistema binari i patriarcal per a cadascun dels dos sexes (homosexualitat o transsexualitat, per exemple).
Violència contra les dones: També anomenada violència masclista, és només una part del que anomenem violència de gènere, i és aquella violència que s'exerceix sobre les dones només pel fet de ser dones. Igual com la violència racista s'ha exercit, per exemple, contra persones negres pel sol fet de ser negres.
Violència contra els homes: No existeix. No hi ha violència contra els homes pel sol fet de ser-ho. Sí que s'exerceix contra homes per no ser prou homes, ser homosexuals, o per ser negres, però no per ser homes.
Ideologia: Segons Marx, sistema de creences errònies que està al servei del sistema, per tal que l'oprimit no percebi el seu estat, privant-lo, així, de la seva llibertat. També des de posicions més conservadores es considera un terme negatiu, i s'aboga per una “fi de les ideologies” i el triomf del “pensament únic”.
Ideologia de gènere: Forma despectiva amb la qual tan el Vaticà com els sectors “progressistes” “igualitaristes” (VOX, UpyD, etc) es refereixen a les aspiracions feministes. És una estratègia per presentar la seva postura com a no-ideològica i, per tant, neutra i més verdadera, que s'expressa sobretot reclamant una igualtat en la victimització d'homes i dones (“Els homes també som víctimes de les dones!”). De passada, serveix com a truc per confondre els termes “igualtat” amb “identitat” (Uh! Volen anorrear les diferències entre homes i dones!), la “maternitat lliure” amb “aniquilació de la maternitat” (Uh! Assassines de nens!), “gènere” amb “orientació sexual” (Uh! Ara volen imposar-nos la homosexualitat!) i “drets de les dones” amb “guerra contra els homes” (Uh! Ens denuncien falsament, van contra els homes, ens volen prendre els fills!). Tanmateix, com hem vist, el gènere és una categoria sociològica, i no una ideologia, com no ho és la teoria de l'evolució, per exemple. No pretén alienar ni privar de llibertat, sinó desemmascarar l'arrel d'una (aquesta sí!) ideologia: la patriarcal.