diumenge, 24 de febrer de 2013

FILOSOFINA 550 mg EFG

Aquest medicament pertany al grup dels antidogmàtics no apàtics ni gregaris.

Aspecte del producte: Es presenta en forma de diàleg oral, o bé de text escrit.

Composició: Esperit crític, pensament lògic, creativitat, reflexió ètica, metafísica, reflexió política, llibertat d'expressió, empatia.

Indicacions: Usar en cas de pensament únic, moderat o intens, crisis agudes de demagògia, intolerància a la diferència, desafecció política, o simplement ignorància.

Posologia: Com a pauta general, la dosi diària oscil·la entre la conversa de cafè diària, i la lectura de tres llibres a la setmana.

Ús en nens: En cas de 3er i 4rt ESO, s'utilitza 1 hora a la setmana. Es recomana augmentar la dosi tan aviat com sigui possible.

Ús en adults: En cas de cursar 1er de Batxillerat, 2 hores setmanals, i en cas de 2n de Batxillerat, 3 hores. També es recomana augmentar la dosi abans no sigui massa tard, o en tot cas, mantenir-la.

Possibles efectes adversos: Inconformisme, dissidència, incredulitat general, alteracions en la percepció de la realitat, qüestionament dels prejudicis, lliure pensament, molèsties al poder.

Si oblidà usar aquest medicament: Prengui's tranquil·lament una dosi doble per compensar la dosi oblidada.

Si interromp el tractament: Hi ha un perill seriós de regressió a situacions de totalitarisme, plutocràcia, manipulació i uniformització de la societat. En qualsevol cas, surti al carrer a manifestar i compartir el seu problema.

Compatible amb: Ciència, art, literatura, música, història, llengües mortes i llenguatge computacional, entre altres.

Aquest medicament se li ha receptat a vostè, i ha de recomanar-lo a altres persones, encara que no tinguin els mateixos símptomes, ja que no pot perjudicar-los.
No mantenir fora de l'abast dels nens. No caduca.

ADVERTENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Según estudios de los Laboratorios Wert, este medicamento está considerado muy peligroso, ya que contribuye al desarrollo de la conciencia y la capacidad crítica. Por este motivo se recomienda reducir drásticamente su presencia en los centros de enseñanza públicos y privados, en beneficio de otras materias más convenientes para la formación del espíritu nacional y católico.