dimecres, 17 d’abril de 2013

CRÒNIQUES VULCANIANES


A principis del segle XXI, a conseqüència d'un nou col·lapse de l'economia capitalista terrícola, va sorgir un moviment mai vist fins llavors, el moviment de la indignació, altrament dit “dels indignats”. Els filòlegs de la Federació que estan analitzant aquell període històric, han intentat esbrinar el sentit de l'expressió “ser un indignat”, ja que segons els diccionaris de l'època, “indignat” era el participi del verb “indignar”, que volia dir “revoltar algú amb un acte, un capteniment, etc., indigne.” Per tant, una persona indignada es trobava en un estat provocat per l'acció d'indignar, i per tant, s'havia de dir que una persona “està” indignada, i no que “és” una indignada. Tanmateix, a les persones que es mobilitzaven perquè estaven indignades, se'ls tractava com si “fossin” indignats, com si formessin part d'un grup tancat, com el grup de les persones que “són” metges, culés, germanoparlants o cristianodemòcrates.
Curiosament aquest terme va passar fins tot a tenir una connotació despectiva, tot i tractar-se d'un mot que provenia de l'antiga paraula “dignitat”. Hi ha, doncs, una relació evident: només aquell qui té dignitat pot indignar-se. Se'ls criticava com si tinguessin alguna responsabilitat política, acusant-los d'estar mal organitzats, de no tenir líders, ni una línia ideològica clara. En definitiva, com si fossin alguna cosa més que persones indignades.
Molts estudiosos, com Surak de Vulcano, han coincidit que el tractament que van rebre des dels mitjans era incorrecte, no només des d'un punt de vista lingüístic, sinó també des d'un punt de vista polític, donat que es va confondre un símptoma amb la malaltia. Un sistema i uns governs malalts van generar un planeta malalt, i com a conseqüència, un poble indignat.
Amb la perspectiva que ens dóna el temps, avui podem afirmar que va ser molt beneficiós per a la humanitat i el planeta Terra que fossin colonitzats per l'espècie vulcaniana, molt més lògica i racional. A partir d'aquest fet, la Terra va entrar a formar part de la Federació Unida de Planetes, l'any 2161, instaurant-se un nou règim meritocràtic, abolint qualsevol sistema de castes, la manipulació genètica amb fins bèl·lics, el tracte cruel contra la població i la manca de drets civils dins de l'Estat.

Montse Garcia. Article publicat a la revista Londarí, el maig de 2013.