diumenge, 28 de febrer de 2010

L'ÈTICA I LA NATURALESA HUMANA


Us heu preguntat mai què passaria si fossim immortals, si no ens equivoquéssim mai, si fóssim perfectes? Seríem lliures? Spinoza, al Renaixement, ja es va pronunciar clarament sobre una qüestió discutida infinitament durant tota l'Edat Mitja: si Déu és perfecte, llavors no és lliure, donat que no pot equivocar-se. Per Ell només existirà la millor opció, la correcta, i les demés ja no es presentaran com a opcions possibles en el seu enteniment, donat que són errònies. De la mateixa manera, una màquina dissenyada a la perfecció no podrà imitar mai la naturalesa humana, perquè potser aquesta consisteix justament en alguna altra cosa, en un cert grau de defectuositat, ja que podem dir que la llibertat està íntimament lligada a la nostra imperfecció. Per tant, és molt difícil que una màquina pugui imitar el comportament humà, però tindria la capacitat d'envejar-nos?

2 comentaris:

Marcelo ha dit...

Hola Montse,
No estic d'acord en què la libertat està intimament lligada a l'imperfecció humana.
Som lliures perquè tenim perfeccions, el raonament. La llibertat és només la capacitat de raonar, l'esser, per si sol. Aquesta és la veritable llibertat.
L'idea de llibertat que apareix en la publicitat és només la capacitat de l'home triar una opsió donades unes circumnstàncies, instantànies i sense la capacitat de raonar-les. Aquesta no és la condicó de llibertat, sino que és la condició d'esclavitud perquè és una elecció a nivell d'opinió sense raonament. Aquest tipus d'eleccons ètiques instantànies que l'home ha de fer és la base de l'utilitarisme de Mill. Mill es basa en una educació per a què l'home puga actuar de la millor manera possible ja que l'imperfecció de l'home impossibilita triar la millor opsió en un instant donat com ens indica Kant en la seva ètica.
Déu, entenent com a totalitat de la perfecció, no li implica llibertat, sino que li pertany en si la llibertat igual que li pertany la raó en la seva totalitat. Es absurd entendre Déu com a esser pensant i raonant per si sol, si ell ho és en la totalitat aquestes idees.
Espinoza ha plantejat un Déu pensant i que la seva condió de perfecte implica el desconeixement d'una idea erronea. Si l'idea erronea és perfecta com a tal en tant que existeix, el Déu d'Espinoza l'ha de reconeixer com a tal. Doncs el Déu d'Espinoza és lliure ja que pot raonar per si sol. Si l'idea erronea no és perfecta en tant que no existeix com a tal, tampoc pot existir l'equivocació. L'idea d'equivocació existeix com tal, doncs, el Déu d'Espinoza coneix l'idea d'equivocació, per tant, raonant per si sol, troba l'opsió correcta i l'equivoca. Si tries opsions equivoques seria presoner de l'irracional, seria imperfecte, seria un absord, doncs, la seva perfecció i la constant elecció pel correcte és la prova de que és lliure. Així és lliure perquè reconeix, perquè li pertany i ens pertany la llibertat de reconeixer en tant que podem pensar, raonar i entendre les idees.

the_last_night_forever ha dit...

Deixan´t de banda a Deu ja que cada persona te la seva opinió , no som lliures Marcelo diu"Som lliures perquè tenim perfeccions, el raonament. La llibertat és només la capacitat de raonar, l'esser, per si sol. Aquesta és la veritable llibertat."
Existeix una veritable llibertat?Que es la llibertat?no som lliures ni molt menys som una mena d´esclaus de la societat dels diners , dels valors que han set inculcats...la inmortalitat no dona la llibertat seria una mica la peli Inmortal on es veu com ell va perden tot lo que estima realment si som inmortals seriem infeliços .
I Monse les maquines mai podran ser com els humans ni tindre capacitats com de tenir enveja aquest es un sentiment exclusivament dels humans les maquines on cables, circuits , peces de metall... mai tindran sentiment simplement estaran programades per que cuan tu diguis A ells diguin B , repetiran tot lo que li programis pero mai podran sentir´ho per elles soles.